Mark

MineralenManager

Realtime digitalisering mestketen

Contact

MineralenManager

Het verantwoord omgaan met waardevolle mineralen is van groot belang voor u als producent, gebruiker, handelaar, verwerker en/of transporteur van mest. De MineralenManager legt op een veilige en betrouwbare wijze digitale informatie vast over de mineralenstroom. Zo realiseert de MineralenManager meerwaarde van mest én controleert het of de gegevens overeenkomstig zijn met de verwachte invoer in de mestketen.

Veel gestelde vragen

Realtime digitalisering mestketen

De MineralenManager is een online platform dat realtime digitalisering van informatie in de mestketen mogelijk maakt. De MineralenManager zorgt daarmee voor een veilige en betrouwbare registratie van digitale informatie over mineralen. Zodat een verantwoorde bedrijfsvoering met mineralen voor u als producent, gebruiker, verwerker en handelaar en/of transporteur van mest makkelijker wordt. Dit leidt tot de volgende ambities van de MineralenManager:

  • 1
    Het creëren van meerwaarde van mest doordat beter ingespeeld kan worden op vragen en/of inzichten van de gebruiker (akkerbouwer of mestverwerker).
  • 2
    Het ontzorgen van uw datamanagement voor u zelf, uw teeltregistratiepakket en richting derden, als overheden en/of onderzoekers.
  • 3
    Een eerlijke en transparante mestketen door samenwerking van de schakels in mestketen.

Samen met de kwaliteitsregeling KeurMest borgt de MineralenManager een verantwoorde afzet, handel en gebruik van mest. De MineralenManager is de eerste toepassing van Agri-Data Warehouse, het onafhankelijke dataplatform voor de Nederlandse agrarische sector. Agri-Data Warehouse is de onafhankelijke partij die verantwoordelijk is voor de veilige en betrouwbare opslag en uitwisseling van data. Kortom, Agri-Data Warehouse faciliteert met de MineralenManager de datastromen van uw mesttransporten, en biedt een koppeling met de kwaliteitsregeling KeurMest.

Veel gestelde vragen
Dummy
Dummy

Initiatiefnemers MineralenManager

De MineralenManager is een initiatief van de stuurgroep Samenwerken in een eerlijk keten, bestaande uit de sectorpartijen LTO Nederland, Cumela, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en Rabobank. Deze vijf partijen staan samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een open, transparante en eerlijke mestketen. Agri-Data Warehouse is het onafhankelijke dataplatform voor de Nederlandse agrarische sector. MineralenManager is een toepassing van Agri-Data Warehouse.